Despre proiectul Regulamentului privind amplasarea OUTDOOR în mun. Chișinău

Propunem spre familiarizare pachetul de documente, trimise de AAPM către Primăria mun. Chișinău și Departamentului arhitectură, urbanism și relații funciare cu referință la proiectul noului Regulament privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în mun. Chișinău, elaborat de către angajații Direcției Generale de Arhitectură:

  1. Pretenție în privința falsificării documentelor
  2. Privitor la încălcările procedurale în timpul elaborării proiectului Regulamentului și cerința de a prelungi perioada de discuții
  3. Analiza juridică a proiectului de Regulament și necesitatea prelungirii perioadei de elaborare și a discuțiilor.