Acest cuvînt straşnic «Sexism»…

În ultimul timp tot mai des în sursele Mass-media se întîlneşte noţiunea  „sexism”.  De fapt, nu doar în mass-media. Într-o serie de acte legislative şi normative a altor state, noţiunea „sexism ” şi întrebările privind combaterea manifestării acesteia este acordată o atenţie deosebită. Deci, ce este acesta – sexism?

În legislaţia Republicii Moldova (încă) nu este stabilit termenul „sexism”, dar iată , spre exemplu ce definiţie este prezentată în Encyclopedia of Feminism (New York, Oxford, 1986):

Sexism - ideologia şi practica descriminării persoanelor după gen. Aceasta este bazată pe stabilirea sau convingerea, în conformitate cu care femeilor (sau bărbaţilor)  eronat se adaugă (sau se neagă) anumite calităţi.

Atenţie: este vorba despre femei şi bărbaţi. Însă, în practică, cel mai des oamenii observă „calităţi deosebite” ale femeilor. Şi, ca deobicei, cel mai vizibil front al acestei atenţii devine publicitatea. Ba oamenii se plîng pe publicitatea colanţilor pe picioare feminine (totuşi, pe ce încă de arătat colanţii...), ba pe doamnă golaşă, care face reclamă la climatizator; ba crează întrebări spotul, unde mirele cere tatăl miresei să-i dea posibilitatea să „testeze” mireasa cîteva luni. Dar, publicitatea oricărui produs, unde „principalul ademenitor” este domnişoară (cel mai des nu prea îmbrăcată) – este deja ceva normal...

Dar ce veţi spune, spre exemplu, despre spotul, unde tatăl se chinuie cu copii bolnavi, care au guturai (şi uneori cu dureri în gît), dar vine mama şi – miracol – picăturile aduse de acesta pun pe toţi în picioare. Morala: imaginea sexistă a tatălui (neîndemnaticul, nu poate nici să picure nasul copilului). Nu sunteţi de acord?

În ţările occidentale iniţiatorii, ce abordă problema sexismului în publicitate, sunt cetăţenii. Un exemplu perfect a lucrului societăţii civile, spre exemplu este în Austria: este un grup independent de specialişti, care operativ examinează plîngerile şi exemplele publicităţii sexiste, care parvin de la persoane pe pagina web special creată. Şi cu toate că răspundere juridică în legislaţia austrică pentru sexism în publicitate nu este, concluziile şi recomandările experţilor se execută. Un exemplu perfect a rezolvării problemei de către SOCIETATE.

Asociaţie Agenţiilor de Publicitate acum este atrasă în lucru, inclusiv legislativ, la care rezultatul principal trebuie să fie modificările legislaţiei, precum şi crearea unor principii şi cirterii a termenului „sexism în publicitate”, pentru ca şi reprezentanţilor legii,  specialiştilor în publicitate, clienţilor, şi societăţii să fie clar, ce este permis şi ce nu e, şi ce sancţiuni pot urma după încălcare.

Anume în cadrul Consiliului societăţii Asociaţia invită toţi doritorii de a expedia exemplele sale de publicitate sexistă, care veţi vedea în presă, publicitate exterioară, spoturi radio şi video. Materialele doritor să fie urmate de comentariile Dvs, de ce consideraţi aşa publicitate neadmisibilă. Toate părerile Dvs vor fi laute în consideraţie în pregătirea materialelor pentru dezbateri publice a problemei.

Aşteptăm mesajele Dvs pe aapmoldova@gmail.com