Publicitatea outdoor rupe tăcerea!

Ultimii doi ani publicitatea stradală din Chişinău înfruntă vremuri sumbre. Demontarea forţată a dispozitivelor publicitare, presiuni economice, învinuiri nefondate, litigii judecătoreşti...şi o atmosfera insuportabilă creată de Primăria Chişinău în mediul de afaceri.

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate a fost forţată să-şi direcţioneze eforturile pentru acordarea suportului logistic, necesar operatorilor pieţii publicitare în cadrul litigiilor judecătoreşti urmate în rezultaul disensiunilor, încercînd, în acelaşi timp, iniţierea unui dialog constructiv cu autorităţile locale. Reacţia autoritaţilor, însă ne impune să exprimăm public poziţia noastră prin intermediul mass-media.

Astăzi spargem tăcerea şi iniţiem o serie de articole, în intenţia de a relata situaţia factologic, serios şi non-emotiv.

Cazul 1. Legea drumurilor

În aprilie 2012. Primarul mun. Chişinău, emite o dispoziţie privind demontarea în masă a construcţiilor publicitare din bd. Dacia în urma căreia au fost demontate 110 construcţii, ce aparţineau unui număr de 54 de companii, pe tronsonul bd. Dacia (de la şos. Munceşti până la str. Valea Crucii).

Ulterior, însufleţit de reuşită, Primarul a repetat manevra şi în alte sectoare ale oraşului. Motivul artificial inventat, pe care-l invocă mereu în dispoziţiile sale e necorespunderea amplasamentelor Legii Drumurilor, în conformitate cu care, panourile publicitare, chipurile, ar fi trebuit amplasate la o distanţă de cel puţin 6 metri de la marginea părţii carosabile.

Punînd la bază această motivare, el a emis dispoziţiile de demontare a panourilor publicitare din străzile. M.Viteazul, Alecu Russo, Vadul lui Vodă, Bd. Gagarin, şi bd. Negruzzi.

În mod repetat am atras atenţia autorităţilor asupra faptului, că prevederile legii drumurilor nu pot fi juridic aplicate pentru dispozitivele publicitare din oraşe şi localităţi rurale. Cancelaria de Stat în cadrul controlului legalităţii dispoziţiilor emise de Primărie a confirmat acest fapt. Domeniul respectiv reglementat de Lege se referă la drumurile publice din extravilan, cu alte cuvinte la arterele de comunicare între localităţi. Este inacceptabil şi realmente imposibil de a pretinde panourilor de publicitate amplasate în oraşe cerinţe tehnice similare celor amplasate în afara localităţilor. Este aberant, în primul rând, pentru că e o abatere flagrantă de la prevederile legii, şi pentru că e un nonsens logic şi arhitectonic invocat cu rea intenţie avînd drept scop, distrugerea unui întreg domeniu de activitate, fapt care în final e în contradicţie absolută cu prevederile Constituţiei.

 

Argumentele noastre legale au fost ignorate de Primar care, cu viteza unei mitraliere de cîmp, a emis dispoziţii similare, una după alta, aplicînd continuu prevederile Legii drumurilor pentru panourile din extravilan celor amplasate în străzile Chişinăului...

 

La 20 august 2014 Curtea Supremă de Justiţie în cazul SRL Panonimedia împotriva primarului mun. Chişinău (dosarul nr. 3ra-601/14) a decis: nu pot fi aplicate restricţii, privind plasarea de obiecte în zona străzilor.

Punctul final în problema aplicării legii drumurilor, privind plasarea dispozitivelor de publicitate pe străzile oraşului, a fost pus. Va deveni precedent clar pentru autorităţile locale? Vom vedea...

Următorul caz se va referi la atribuţii ... Urmăriţi-ne!

Departamentul Outdoor