Şi va fi ziua dar va fi şi hrană?

În primul articol, noi am vorbit despre neaplicarea Legii drumurilor în vederea amplasării panourilor publicitare pe străzile urbane. Am promis că ne vom referi la atribuţii. Dar în ultimele zile s-au desfăşurat evenimente importante în domeniul outdoor şi ne vom expune azi nu doar despre atribuţii, dar şi privind paşii importanţi orientaţi spre distrugerea domeniului.

Cazul 2: Dacă nu se poate, dar tare se doreşte, atunci se permitediferit

Dispoziţiile Primarului General privind demontarea dispozitivelor publicitare, mereu au avut şi indicaţia privind anularea autorizaţiilor corespunzătoare. Aceasta semnifică, că compania se privează, nu doar de construcţia fizică, dar de dreptul la amplasarea ei într-un segment anume a străzii, ruinează sistemul multianual de amplasare a outdoor-ului.

În zeci de cereri de chemare în judecată compania cutare VS Primarul General (sau Primăria) companiile aduceau argumentele privind faptul, că în cadrul atribuţiilor sale, Primarul nu poate anula autorizaţiile. În principiu, aceste argumente sunt relatate în documentul principal care regulează amplasarea outdoor în municipiul Chişinău. Este vorba despre Regulamentul privind plasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii exterioare, firmelor (inscripţii şi imagini exteriore) în municipiul Chişinău, aprobat prin Decizie Consiliului municipiului Chişinău în anul 2007.

Neluînd în vedere faptul că un număr de cereri de chemare în judecată au avut cîştig pentru agenţiile publicitare, dar în decizii a fost indicat că Primarul îşi depăşeşte atribuţiile elaborînd dispoziţii privind anularea autorizaţiilor, dispoziţiile mergeau în redacţia iniţială.

Punctul în evaluarea legalităţii anulării de către Primarul General a autorizaţiilor de construire şi amplasare a publicităţii exterioare, a pus Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia adoptată la data de 20 august anul curent, în dosarul SRL Panonimedia vs Primarul mun. Chişinău (dosar nr.3ra-601/14). Decizia este publicată pe pagina web a CSJ, argumentată extins şi detaliat. Aici aducem secvenţa: Conform prevederilor Regulamentului, în cazul necesităţii urbanistice, dispozitivele publicitare se supun demontării, dar nu se anulează autorizaţia de construire Referindu-se la lege, Curtea Supremă de Justiţie a emis decizie privind faptul, că Primarul poate elibera autorizaţii dar nu şi să le anuleze.

Probabil, dispoziţiile Primarului privind anularea autorizaţiilor trebuie să se oprească. Şi este o mare probabilitate a acesteia. Din motivul că atenţie acum dreptul de a decide soarta autorizaţiilor, printr-o indicaţie verbală a Primarului General, a fost transmisă Pretorilor de sector! Aici apar cîteva întrebări:

Prin ce act normativ sunt definite drepturile pretorilor la acest capitol, dacă actul de bază Regulamentul strict defineşte părţile care sunt responsabile pentru eliberarea şi anularea autorizaţiilor? La cine să apeleze reprezentanţii businessului în cazul apariţiei situaţiei controversate sau cererii de chemare în judecată? Cine, la urma urmei, este răspunzător pentru ceea ce se petrece cu publicitatea exterioară în oraş? Improbabil că pretorii îşi închipuie consecinţele atribuţiilor ilegale atît de brusc apărute

Cazul 3: Nimic nu văd, nimic nu aud, nimic nimănui n-am să spun

Cuvinte îndrăgite unui cîntec vechi puţin amintesc prin caracterul său evenimentele din ultimele zile. Dar în esenţă se potriveşte la 100%.

Zeci de companii au recepţionat demers oficial din partea Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei, privind faptul că autorizaţiile pentru construcţia şi amplasarea a publicităţii exterioare, pe o serie de străzi centrale, nu vor fi prelungite. Justificarea şi caracterul demersului este logic şi rezonabil. Este vorba despre Proiectul de reabilitare a străzilor în baza unor granturi. La text remarcări nu sunt. Toţi ne dorim să circulăm pe drumuri bune şi să ne plimbăm pe străzi europene. Dar rămîne o întrebare neclară DAR APOI CE VA FI? Calculele aproximative arată că sute (!) de dispozitive publicitare trebuie să fie demontate. Şi în acest timp NIMENI nu spune antreprenorilor ce perspective sunt, ce planifică autorităţile publice locale pe viitor privind publicitatea outdoor. Ei au auzit doar NU SE PERMITE, dar încă nici o dată nu au auzit CE E PERMIS.

Gama de consecinţe este simplă: demontarea construcţiilor=eşec planului de afaceri=micşorarea bruscă a fluxurilor financiare=scăderea veniturilor=micşorarea numărului locurilor de muncă=creşterea şomajului. În decursul ultimilor ani, ca rezultat al acţiunilor puterii locale, deja s-a redus numărul de lucrători a agenţilor economici, ocupaţi în publicitatea exterioară, cu 40-50%. Toate companiile, ce activează pe piaţa dată, businessul mic şi mijlociu, constituie baza economică din orice ţară. Deci, ce va fi cu unul din principalele segmente ale industriei publicitare în Chişinău? Poate aceasta este limita pieţei?

În următorul articol vom discuta despre dialog Apropo, despre dialog: cum credeţi, vom primi răspuns cel puţin la o întrebare, menţionată în articol?