Discutăm despre sexism - 26 iulie

Masa rotundă cu genericul Sexism: zona interzisă. Cum să adoptăm decizii corecte privind publicitatea? a fost organizată pe data de 26 iulie a.c. în incinta localului COFFEMOLKA de către Asociația Agențiilor de Publicitate AAPM în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UN WOMEN MOLDOVA.

Scopul acestui eveniment a fost informarea participanților despre noile reglementări privind sexismul în mass-media și publicitate, introduse prin Legea nr. 71 din 14.04.2016, în vederea prevenirii acestei practici, precum și informarea participanţilor despre Ghidul privind evaluarea sexismului în publicitate, şi despre scopurile şi principiile de funcţionare a Consiliului de Experți în domeniul publicității din Republica Moldova. Ţinând cont de faptul că Consiliul de Experţi trebuie să devină unul din principalele elemente ale mecanismului de reglementare a pieţei publicitare în ceea ce priveşte îndeplinirea legislaţiei în domeniul publicităţii, una din sarcinile activităţii a fost obţinerea opiniei participanţilor despre această chestiune.

Programul mesei rotunde a inclus şi o serie de discursuri-prezentări cu implicarea activă a participanţilor. Chiar dacă programul prevedea dezbateri după toate deliberările, activitatea participanţilor şi subiectul fierbinte au făcut ca discuţia să devină parte integrantă a tuturor intervenţiilor.

O discuţie activă au provocat-o întrebările referitoare la corespunderea modificărilor adoptate în legislaţie tradiţiilor societăţii noastre şi creativităţii libere în publicitate. Un interes aparte a fost demonstrat faţă de mecanismul de implementare a schimbărilor. A fost exprimată o dorinţă privind implicarea mai mare a societăţii în procesul de discuţii despre modificările legislative presupuse.

Trei agenţii de publicitate la finalizarea evenimentului au semnat un ANGAJAMENT privind respectarea legislaţiei în domeniul combaterii sexismului în publicitate, precum şi respectarea normelor Ghidului privind evaluarea sexismului în publicitate, pe piaţa publicitară din Republica Moldova şi au primit diplome comemorative respective.

 

Materialele mesei rotunde le puteți vedea în compartimentul INFORMAȚII UTILE / (la acest moment materialele sunt prezentate în versiunea limbii ruse. Versiunea în limba română va urma).

Următoarea masă rotundă va fi organizată pe data de 9 august cu reprezentanții agențiilor de publicitate exterioară și agențiilor de production (spoturi video și radio, machete, buclete ș.a). Dacă Dvs sunteți cointeresați în participarea la acest eveniment contactați Asociația la nr. de telefon 022-73-77-90 sau prin poșta electronică aapmoldova@gmail.com

Înregistrarea prealabilă este obligatorie!