Asociaţia AAPM a cîştigat licitaţia şi începe lupta cu sexismul în publicitate

Asociaţia Agenţiilor Publicitare AAPM a cîştigat licitaţia şi începe o lucrare mare şi importantă privind egalitatea de gen şi eliminarea sexismului în mass-media şi publicitate.

În acest sens, este planificată o serie de evenimente și întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale, mass-media și, desigur, businessului publicitar. Vor fi petrecute instruiri cu participarea experţilor, inclusiv străini. Va fi analizată legislația, în ceea ce privește egalitatea de gen și conformitatea acesteia cu standardele europene în acest domeniu.

Ca rezulatat al lucrului mare, în timp limitat, vor fi propuneri legislative şi recomandări metodice pentru mass-media, pentru eliminarea sexismului în media şi publicitate.

Va fi un lucru complicat, dar în acelaşi timp interesant. Implementarea proiectului va fi realizată în colaborare strînsă şi susţinere din partea UNWomen în Republica Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Urmăriţi ştirile pe pagina web şi pe pagina noastră pe Facebook: vă vom ţine la curent cu evenimentele şi activităţile.